Vysvětlivky pojmů a vyrazů

Co je co?

- IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu, který se používá pro mezinárodní platby. Je to jedinečné číslo, které identifikuje bankovní účet a banku, ve které je účet veden. IBAN kód se skládá z několika částí. První dva až čtyři znaky představují kód země, následované dvou nebo tříznakovým kódem, který slouží ke kontrole platnosti čísla účtu, poslední číslo je číslo účtu samotného.

IBAN kódy se používají k automatizované identifikaci bankovních účtů v rámci mezinárodních bankovních platbách. IBAN kódy jsou také používány v rámci SEPA (Single Euro Payments Area) pro platby v měne euro mezi zeměmi EU. Tím se zjednodušují a zefektivňují platby v rámci EU na stejné úrovni jako platby v rámci jedné země.
- SEPA (Single Euro Payments Area) je síť plateb, která umožňuje lidem a firmám v Evropské unii (EU) provádět mezi sebou platby jednoduše a levně v eurech. Síť SEPA zahrnuje více než 36 zemí včetně všech zemí EU, a také Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. To znamená, že lidé a firmy v těchto zemích mohou provádět platby v eurech mezi sebou bez poplatků za mezinárodní platby a bez zpoždění.
- SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) a BIC (Business Identifier Code) jsou mezinárodní standardy pro identifikaci bankovních účtů a bankovních ústavů. Tyto kódy jsou jedinečné pro každou banku a slouží k identifikaci banky, která má být příjemcem nebo odesílatelem platby. Jsou to 8-11 znakové kódy, které se skládají z alfanumerických znaků.
- Valuta je oficiální platidlo (mince a bankovky) používané v určitém státě nebo regionu. Každá valuta má svoji vlastní měnovou jednotku, například dolar v USA, euro v Evropě nebo jen v Japonsku. Valuty se používají pro výměnu, nebo nákup a prodej zboží a služeb.
- Deviza je bezhotovostní finanční prostředek v cizí měně na vašich bankovních účtech. Jedná se o účty vedené v cizí měně, ze kterých prodáváte či nakupujete cizí měnu. Devizy se používají i k uskutečňování mezinárodních obchodů.
- Forex neboli devizový trh je trh, kde se obchoduje s různými měnami.
- Národní banka je centrální banka země. Je to vládní instituce, která je zodpovědná za řízení makroekonomické politiky země a za poskytování služeb pro jiné banky a finanční instituce. Hlavním úkolem národní banky je udržovat stabilitu měny a udržovat důvěru v bankovní systém. To se provádí prostřednictvím řízení množství peněz v oběhu i prostřednictvím úrokových sazeb. Národní banka také poskytuje bankovní služby pro vládu a jiné instituce a poskytuje i likviditu pro banky v případě potřeby. Národní banka také často vykonává regulační a dohledové funkce nad bankami a jinými finančními institucemi v zemi, aby zajistila, že jsou v souladu s právními předpisy.